DECATUR INDUSTRIES INC.
AL3139
Handle>Aluminum > AL3139

Material :
Aluminum Pull
Width Size :
11.6mm W.
Height Size :
27mm H.
Pull Size :
160mm Ctr. X 186mm O.L.
 
192mm Ctr. X 218mm O.L.
 
224mm Ctr. X 250mm O.L.
 
256mm Ctr. X 282mm O.L.
 
320mm Ctr. X 346mm O.L.
Finishes :
Natural Color


AL3140
Handle>Aluminum > AL3140

Material :
Aluminum Pull
Width Sizer :
11.6mm W.
Height Size :
27mm H.
Pull Size :
160mm Ctr. X 186mm O.L.
 
192mm Ctr. X 218mm O.L.
 
224mm Ctr. X 250mm O.L.
 
256mm Ctr. X 282mm O.L.
 
320mm Ctr. X 346mm O.L.
Finishes :
Natural Color

AL3120
Handle>Aluminum > AL3120

Material:
Aluminum Pull
Pull Size:
197/ 297 / 397 /~997mm L.
Finishes:
Natural Color

AL3106
Handle>Aluminum > AL3106

Material:
Aluminum Pull
Width Size :
11.6mm W.
Height Size :
27mm H.
Pull Size:
160/ 224/ 288mm Ctr.
Finishes:
Natural Color

AL3108
Handle>Aluminum > AL3108

Material:
Aluminum Pull
Pull Size::
160mm Ctr. X 182mm L.
 
224mm Ctr. X 246mm L.
 
320mm Ctr .X 354mm L.
 
352mm Ctr. X 386mm L.
 
480mm Ctr. X 530mm L.
 
608mm Ctr. X 678mm L.
 
736mm Ctr. X 806mm L.
Finishes:
Natural Color

AL3102
Handle>Aluminum > AL3102

Material:
Aluminum Pull
Pull Size:
128mm Ctr. X 200mm L.
 
160mm Ctr. X 200mm L.
 
192mm Ctr. X 232mm L.
 
224mm Ctr. X 264mm L.
 
320mm Ctr. X 360mm L.
 
480mm Ctr. X 520mm L.
Finishes:
Natural Color

AL3107
Handle>Aluminum > AL3107

Material :
Aluminum Pull
Pull Size :
128mm Ctr. X 152mm O.L. X 12mm W. X 116mm H.
160mm Ctr. X 184mm O.L. X 12mm W. X 140mm H.
192mm Ctr. X 216mm O.L. X 12mm W. X 150mm H.
224mm Ctr. X 248mm O.L. X 12mm W. X 160mm H.
320mm Ctr. X 344mm O.L. X 12mm W. X 200mm H.  
Finishes :
Natural Color

 
AL1810
Handle>Aluminum > AL1810

Material :
Aluminum Pull
Pull Size :
96mm Ctr. X 126mm L. 
Finishes
Natural Color

AL3111
Handle>Aluminum > AL3111

Material :
Aluminum Pull
Pull Size :
128mm / 224mm Ctr.
Finishes :
Natural Color

AL3142
Handle>Aluminum > AL3142

Material :
Aluminum Pull
Pull Size :
128mm Ctr. X 20mm W. X 32mm H.
Finishes :
Natural Color

 

AL3103
Handle>Aluminum > AL3103

Material:
Aluminum Pull
Pull Size:
32/ 64/ 96/ 128/ 160/ 192/ 224/ 320mm Ctr.
Finishes:
Natural Color

AL3104
Handle>Aluminum > AL3104

Material:
Aluminum Pull
Pull Size:
32/ 64/ 96/ 128/ 160/ 192/ 224/ 320mm Ctr.
Finishes:
Natural Color

AL3114
Handle>Aluminum > AL3114

Material:
Aluminum Pull
Width Size :
30mm W.
Height Size :
18mm H.
Pull Size:
32/ 64/ 96/ 128/160/ 192/ 224mm Ctr.
Finishes:
Natural Color

AL3115
Handle>Aluminum > AL3115

Material:
Aluminum Pull
Pull Size:
32mm Ctr. X  52mm L. X 49mm W. X 21mm H.
Finishes:
Natural Color

 

AL3113
Handle>Aluminum > AL3113

Material :
Aluminum Bar Pull
Width Size :
12mm W.
Height Size:
26mm H.
Pull Size : 
32/ 64/ 96/ 128/160/ 192/ 224mm Ctr.
Finishes
Natural Color

AL3105
Handle>Aluminum > AL3105

Material:
Aluminum Pull
Width Size :
12mm W.
Height Size:
20mm H.
Pull Size:
32/ 64/ 96/ 128/ 160/ 192/ 224/ 320mm Ctr.
Finishes:
Natural Color

 

 

 

AL3118
Handle>Aluminum > AL3118

Material:
Aluminum Pull
Width Size:
14.37mm W
Height Size:
19.8mm H
Pull Size::
32mm Ctr. X 45mm L.
 
64mm Ctr. X 80mm L.
 
96mm Ctr. X 120mm L.
 
128mm Ctr. X 160mm L.
 
160mm Ctr. X 200mm L.
Finishes:
Natural Color

 

AL3126
Handle>Aluminum > AL3126

Material :
Aluminum Bar Pull
Width Size:
9mm W.
Height Size:
17mm H.
Pull Size : 
32mm Ctr. X 45mm L.
 
64mm Ctr. X 80mm L.
 
96mm Ctr. X 120mm L.
 
128mm Ctr. X 160mm L.
 
160mm Ctr. X 200mm L.
Finishes :
Natural Color

AL3122
Handle>Aluminum > AL3122

Material :
Aluminum Bar Pull
Width Size:
7.8mm W.
Height Size:
20mm H.
Pull Size : 
32mm Ctr. X 45mm L.
 
64mm Ctr. X 80mm L.
 
96mm Ctr. X 120mm L.
 
128mm Ctr. X 160mm L.
 
160mm Ctr. X 200mm L.
Finishes :
Natural Color

 

AL3138
Handle>Aluminum > AL3138

Material :
Aluminum Pull
Width Size:
8.8mm W.
Height Size:
16.8mm H.
Pull Size :
32mm Ctr. X 50mm O.L.
 
96mm Ctr. X 120mm O.L.
 
128mm Ctr. X 150mm O.L.
 
160mm Ctr. X 230mm O.L.
 
224mm Ctr. X 300mm O.L.
Finishes :
Natural Color

AL3121
Handle>Aluminum > AL3121

Material:
Aluminum Pull
Pull Size :
96mm Ctr. X 120mm L.
 
128mm Ctr. X 152mm L.
 
160mm Ctr. X 184mm L.
 
192mm Ctr. X 216mm L.
 
224mm Ctr. X 312mm L.
 
288mm Ctr. X 312mm L.
 
320mm Ctr. X 344mm L.
 
480mm Ctr. X 504mm L.
Finishes:
Natural Color

AL3137
Handle>Aluminum > AL3137

Material :
Aluminum Pull
Width Size:
19mm W.
Height Size:
30mm H.
Pull Size :
128mm Ctr. X 152mm O.L.
 
160mm Ctr. X 184mm O.L.
 
224mm Ctr. X 248mm O.L.
 
256mm Ctr. X 280mm O.L.
Finishes :
Natural Color

AL3112
Handle>Aluminum > AL3112

Material:
Aluminum Pull
Width Size:20mm W.
Height Size:26mm H.
Pull Size:
128mm Ctr. X 20mm W. X 25mm H.
Finishes:
Natural Color


AL3101
Handle>Aluminum > AL3101

Material:
Aluminum Pull
Pull Thickness:
7mm / 9mm Thickness
Pull Size:
96 / 128 / 160/ 192/ 224/ 320/ 480mm Ctr.
Finishes:
Natural Color

AL3141
Handle>Aluminum > AL3141

Material :
Aluminum “T” Bar Pull
Bar Size :
16mm W. X 9.4mm H.
Leg Size :
9.4mm Square
Pull Size :
96mm Ctr. X 142mm O.L.
 
128mm Ctr. X 174mm O.L.
 
160mm Ctr. X 206mm O.L.
 
256mm Ctr. X 302mm O.L.
Finishes :
Natural Color

AL3117
Handle>Aluminum > AL3117

Material :
Aluminum “T” Bar Pull
Bar Size :
13mm W. X 8mm H.
Leg Size :
8mm Dia. 
Pull Size :
96mm Ctr. X 142mm O.L.
 
128mm Ctr. X 174mm O.L.
 
160mm Ctr. X 206mm O.L.
 
224mm Ctr. X 270mm O.L.
 
256mm Ctr. X 302mm O.L.
Finishes :
Natural Color

AL2685
Handle>Aluminum > AL2685

Material:
Aluminum Pull
Bar Size:
12mm Dia.
Leg Size:
10mm Dia.
Pull Size:
96mm Ctr. X 156mm L. X 34mm H.
 
128mm Ctr. X 188mm L. X 34mm H.
 
160mm Ctr. X 220mm L. X 34mm H.
 
192mm Ctr. X 252mm L. X 34mm H.
 
224mm Ctr. X 284mm L. X 34mm H.
 
320mm Ctr. .X 380mm L. X 34mm H.
Finishes:
Natural Color

AL3143
Handle>Aluminum > AL3143

Material:

Aluminum Pull With Wood Insert

Bar Size:

20mm W. X 19mm Thick

Handle Size:

128mm Ctr. X 188mm L. X 30mm H.

 

160mm Ctr. X 220mm L. X 30mm H.

 

192mm Ctr. X 252mm L. X 30mm H.

Finishes:

Various Finishes

Wood Insert :

White OAK or Beech

AL3144
Handle>Aluminum > AL3144

Material:

Aluminum Pull With Wood Insert

Bar Size:

20mm W. X 19mm Thick

Handle Size:

128mm Ctr. X 188mm L. X 30mm H.

 

160mm Ctr. X 220mm L. X 30mm H.

 

192mm Ctr. X 252mm L. X 30mm H.

Finishes:

Various Finishes

Wood Insert :

White OAK or Beech